ဆရာေတာ္ အရွင္ပုညာနႏၵ

တရားေတာ္အမည္
အလုပ္ေပးတရားေတာ္ အပိုင္း(၁)
အလုပ္ေပးတရားေတာ္ အပိုင္း(၂)
အလုပ္ေပးတရားေတာ္ အပိုင္း(၃)
လွဴတယ္ဆိုတာ ရလိုက္တာပါ
ေသရဲေအာင္ ၾကိဳးစားၾက
နိဗၺာန္ကို ဘယ္လို လိုခ်င္သလဲ
စိတ္ယဥ္ေက်းမွ ခ်မ္းသာရ
ဘဝေထာင္မွ လြတ္ၾကပါေစ
စိတ္ကို အလွဆင္ျပီးမွ လွဴလိုက္ပါ
ေသမင္းလက္မွ လြတ္ဖို႔ရာ
ဂ်ိဳကိုင္ျပီးမွ ႏို႔မေတာင့္တနဲ႔
ေတာင္းပန္ပါတယ္ ျမတ္စြာဘုရား
ဘယ္ခ်မ္းသာကို လိုလို႔ လွဴတာလဲ
အသိအျမင္ ရွင္းၾကပါေစ
ခဏေကာင္းကို အလြတ္မခံႏိုင္ပါ
အျမင္ဉာဏ္ ရွင္းၾကပါေစ
ဉာဏ္အျမင္ ရွင္းၾကပါေစ
ကိုင္းကၽြန္းမွီ ကၽြန္းကိုင္းမွီ
ဉာဏ္အျမင္ ရွင္းထားပါေစ
သတၱဝါတို႔၏မွီရာ
ဘယ္လိုက်င့္မွ ဆင္းရဲလြတ္ရ
အပူ႐ြာမွ ေအး႐ြာသို႔
ဝန္ထမ္းဘဝ လြတ္ၾကပါေစ
ကိုယ္ေထာင္တဲ့ေလွကား ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ မဖ်က္ဆီးနဲ႔
မိုက္မဲမႈႏွင့္ စခဲ့သည့္ဒုကၡ
လုပ္သင့္တာကို အခ်ိန္မွီေလး လုပ္ထားၾက
တာဝန္ေက်ပါေစ
အေသတတ္ေအာင္ က်င့္ထားၾက
ႏွစ္သက္စရာက ဘယ္ဟာလဲ
အဝိဇၨာႏွင့္ ဝိဇၨာ
ခႏၶာထဲက ရွိတဲ့တရား သိေအာင္ၾကည့္ထား
လိုတာေတြကို ျဖည့္ေနတာပါ
သံေယာဇဥ္ျဖတ္ဖို႔ လာတာပါ
ဝဋ္ကၽြတ္တဲ့အလွဴ လွဴၾကစို႔
ကိုယ့္စိတ္ ကိုယ္ေက်ာင္းၾက